Hoeveslagerij Klavertjeshof

 

Biologisch vlees

Biologisch rundveebedrijf Klavertjeshof.

 

Onze hoeve is gelegen in het hart van het Meetjesland. Lovendegem ligt  tussen Gent en Eeklo.

Voor de bedrijfsopvolging kunnen we op zijn minst 4 generaties terug  gaan in de tijd nl. tot ongeveer 1844 met de boer Ivo Lippens.

 

Het noodlot sloeg toe. Hij werd vroeg weduwnaar en hertrouwde.

Hier was er bedrijfsopvolging door zijn dochter Marie Lippens- mijn grootmoeder.

 

Ook zij werd vroeg weduwe met 4 kleine kinderen, de oudst 5 jaar, de jongste 1,5 jaar. Zij hertrouwde niet, maar voor het werk werd beroep gedaan op een vaste knecht die hier rechtover woonde. Hij bleef op het bedrijf tot wanneer de kinderen oud genoeg waren om de taken van de knecht over te nemen. Alle 4 haar kinderen gingen in de landbouw.

 

Hier was er bedrijfsopvolging door haar zoon Verheecke Daniel - mijn vader.

en zo komen wij aan de huidige uitbaters (wij)

 

Sinds 1991 baten wij het landbouwbedrijf uit te Lovendegem. Tot 2009 hadden we een gangbaar landbouwbedrijf. Wij kweekten onze dieren op een gezonde manier met een zeer beperkt gebruik aan pesticiden en kunstmest.

Sinds einde  2009  zijn we omgeschakeld naar biologisch. Op onze akkers gebruiken we nu geen pesticiden en kunstmest meer. Ons melk-en mestvee wordt volledig biologisch gekweekt. We houden onze akkers vruchtbaar door vruchtwisseling en natuurlijke bemesting.Voor ons mestvee zijn we omgeschakeld van het wit blauwe ras naar het limousinras. Ons vleesvee wordt enkel gevoederd met grasklaver .

Het Limousin-rund is een rund uit Frankrijk dat uitsluitend voor zijn vlees wordt gekweekt. Het is éénkleurig licht- tot donkerrood. Daarom is dit dier het meest geschikt voor extensief gebruik op weilanden. Aangezien wij over een groot aantal hectaren natuurweiden beschikken is dit voor deze dieren de ideale plaats.

De runderen leven op uitgestrekte, puur natuurlijke weiden. Deze magere weiden met hun vitaminerijk voer zorgen voor een gezond veebestand. Ze garanderen een langzame groei en een uitstekende, vetarme, licht doorregen vleesstructuur.

De essentiële kenmerken van het Limousin-ras zijn:        

 1) niet veeleisend, gecombineerd met een hoge vitaliteit

 2) geringe neiging tot vet worden          

 3) zeer goede, fijn vezelige vleeskwaliteit     

4) fijne beenderen       

5) makkelijk kalven  

6) hoog slachtrendement .

 

Ook het varkensvlees  wordt bij ons op een natuurlijke wijze gekweekt.

In onze hoeveslagerij kunnen wij u rundvlees met het biogarantielabel aanbieden en kwaliteitsvol varkensvlees.

Wij zijn fier om een perfect en smakelijk product te kunnen produceren en aan te bieden aan de consument.